Ny adresse / new adress:
www.holla.no/amerika

v/ Nils Buverud.

Den aller første hollasokningen vi har dokumentert som utvandrer er John Jensen Graver. Ved skifte etter Jens Augustinussen Graver, død  februar 1818 står det om john Jensen at han er bosatt i Amerika. (Arne Johan Gjermundsen: ”Skifteregister for Holla Nedre Telemark”, side 57).
     Etter Cleeng Person reiste de første utvandrerne fra Holla over til Amerika fra begynnelsen av 1840. Fram til århundreskiftet reiste det rundt 1100 mennesker, -antageligvis flere. Blant de som reiste over var det enkelte som hadde større pågangsmot enn andre! I Martin Ulvestads bok "Nordmændene i Amerika" ser vi at flere Hollafolk var de første til å bryte nytt land, vestover i Amerika.
     OLE ANUNDSEN LUNDE (Holla 1, s.818) var en av disse pionerene. Han kom til New York  med båten "Washington", og satte foten på amerikansk jord den 1. August 1842. Ole var fra "Søgal"-Lunde i Valebø, og var den  første vi kjenner til som emigrerte fra Holla etter at masseutvandringen startet i 1825.Ellis Island
     Ettersom "settlementer" og "townships" ble grunnlagt av de nye innbyggerne, meldte også behovet seg for åndelig føde,og kirkelig betjening, for eksempel til dåp, gravferd m.m. Menigheter ble dannet overalt der norske innvandrere slo seg ned.
     Etter en gjennomgang av O.M.Norlies bok ”Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 1843-1916” (Utgitt 1918), fant jeg 46 menigheter med navn fra Telemark (antall i parentes): Brevig(1), Bø/e(4), Drangedal(1), Gjerpen(1), Helgen(1), Hitterdal(4), Holla(11), H/Videseid/ Hvidsøi(3), Lunde(4), Melum/Mellem(1), Mo/e(3), Saude(2), Skien(1), Solum (3), Telemark(2) og Vinje(3). Noen, for eksempel Bø, Mo og Lunde kan ha noe usikkert opphav.
     Det bemerkelsesverdige er at Holla/Holden alene har gitt navn til nesten en fjerdedel av alle disse. Vi finner menighetene kalt HOLDEN i 4 stater: Wisconsin (WI), Minnesota (MN), Syd-Dakota (SD) og Nord-Dakota (ND):

 Menighet:
 Start/Slutt
By /  nærm. by og
avst./retn. fra denne
County
State
Merknad:
1843 - 1890
1848 -1910
-
-
1854 -  
1856 -
1864 -
1874 -1879
1879 -1896
1885 -
1895 -1897
1895-
1901-?
1908-?
1880 -
-
-
St.James     1)
Sinai           2)
Geneseo     3)
4 miles N
-
-
-
-
7 miles N.Ø. (N.E.)
-
13 miles S.W.
1 mile S
5 miles S.
6 miles S.W.
7 miles N.W.
6 miles Ø. (E.)
12 miles N.W.
6½ miles S.Ø. (S.E
Waukesha
Ozonkee
Walworth
------ " ------
Wanshara
Goodhue
Dunn
Watonwan
Brookings
Big Stone
Sargent
Aitkin
Bottineau
Slope
Codington
WI
WI
WI
WI
WI
MN
WI
MN
SD
MN
ND
MN
ND
ND
SD
1)   Fra 1874 -1886 i LOM, som fra 1886 slo seg sammen med LONG LAKE  menighet.

2)   Slo seg sammen med BLOM i 1896 til LAKE SINAI menighet.

3)    I 1897 ble navnet endret til  BERGEN menighet.

Map with the CongregationsSom en ser av oversikten, så følger dannelsen av menigheter naturlig nok samme mønster som selve innvandringen, fra øst mot vest, i store trekk. Så langt jeg har funnet ut, er det to grunner til at navnet Holden ble valgt. Den første er at innvandrere fra vår bygd satte samme navn på menigheten dit de kom. Dette gjelder de fleste menighetene. Den andre grunnen tror jeg er at når noen dro fra en Holdenmenighet til et nytt sted, hendte det at de dannet en ny Holdenmenighet der - selv om de ikke opprinnelig kom fra Holden/Holla i Norge. Før vi tar disse menighetene i nærmere øyesyn, så skal vi først innom Muskego. Der ble nemlig den aller første norske kirke i Amerika bygd.

Webmaster