Holla Menighet  |     Hjemmeside      ned   opp   Gunder Halvorsen Valas  log cabin/tømrede hus.   |   Sodhouses made by early settlers  --  Jordhytter fra den første tiden.
Sodhouses made by early settlers  --  Jordhytter fra den første tiden.
Turf-cabins made by early settlers  -
-  Jordhytter fra den første tiden.

Sodhouses made by early settlers  --  Jordhytter fra den første tiden.