Holla Menighet  |     Hjemmeside                             opp
Sodhouses made by early settlers  --  Jordhytter fra den første tiden.
Turf-cabins made by early settlers  -
-  Jordhytter fra den første tiden.