Holla Menighet  |     Hjemmeside      ned   opp   Gunder Halvorsen Valas  log cabin/tømrede hus.   |   Sodhouses made by early settlers  --  Jordhytter fra den første tiden.
Gunder Halvorsen Valas  log cabin/tømrede hus.
Gunder Halvorsen Valas  log cabin/tÝmrede hus.

Gunder Halvorsen Valas  log cabin/tømrede hus.