Linker:          Walworth County History Home Page

    I nærheten av byen Whitewater (ca 10 mil nordvest for Chicago) , Walworth County i Wisconsin, var det to settlementer hvor Gunder Halvorsen Valas  log cabin/tømrede hus.mange av de tidligste utvandrerne fra Holla slo seg ned, eller var innom: HEART PRAIRIE og SUGAR CREEC. I Heart Prairie var Ole Anundsen Luunde med kone og 5 barn den første til å slå seg  ned, forøvrig den første nybyggeri Walworth County. Senere kalles han stort sett Ole Andersen.  Året etter kom broren hans, Hans A. Milebon med kone Kari. En hel flokk reiste over med båten "Salvator" fra Skien og anløp New York havn  4. Juli 1844.  Blant dem Hans Arvesen Vale med kone og to sønner. I Heart Prairie kjøpte han i første omgang 320 mål med jord, - og betalte 400 dollar for det.  I gamle skrifter som forteller om den tiden står det: "En daglønning, for de som arbeidet for penger, var på 50 cent".
     Samme høst bygde Arvesen en "log-cabin" ( tømmerhytte ) på eiendommen. Det fortelles at mange norske immigranter fikk midlertidig losji i tømmerhytta, inntil de fikk sitt eget, - eller de dro videre.  Det var ellers vanlig å grave seg ned og bygge jordhytter, Dug-ins, Sodhouses made by early settlers  -
-  Jordhytter fra den første tiden.den første tiden på prærien. Det gjorde blant andre Hans Tommesen Hvala. Den første vinteren  1844-45 bodde han, kona Marie Jonsdatter Grønstein og fire barn der. men da våren kom. - og slangene begynte å krype inn, måtte de ty til Arvesens hus .  - Og der ble de til  de hadde fått bygget sin egen tømmerhytte!
     I 1847 blir det sagt at femten eller seksten familier fra Holden i Telemark bodde i Heart Prairie, blandt dem Gunnar Halvorsen Vala.
     Mye tyder på at brødrene NILS, STEEN og OLE HAATVEDT ( Holla 1 - side 451) også var innom hytta til Arvesen. De var i Heart Prairie bare en kort stund. Nils var gift, og de hadde også med seg  lillesøster  Kari  Knudsdatter.