Klikk på bildene for å se dem i stort format.
Holden Church, the first church/den første kirken.
Norwegians visiting Holden Church! -
- Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen foran Holden Church, Kenyon.
Holden Church todayKirken idag
Pastor Muus on one of his travels in his parish. -
- Pastor Muus i kubberulle med oksespann.
H. Church, seen from Cementary -
- kirken sett fra kirkegården
Pastor Muus memorial stone -
- Minnestein over pastor Muus.
Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen in front/foran Holden Church.
Entrance/Inngangspartiet.
               Kenyon Sons of Norway
The nameplate/Plakaten vist fram av Elin Bjørndalen.
Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen in front/foran Holden Church 2.
The westwindow/vindu mot vest.
The eastwindow/vindu mot øst.
Innside the church against west -
- Inne i kirken - mot vest.
Innside the church against east -
- Inne i kirken - mot øst.

( Foto fremskaffet av Elin Bjørndalen. )

Holden Church, - the first church      Countiet ble opprettet av og oppkalt etter James Goodhue, en advokat og bladmann fra østkysten, - i 1853. Dette området ble snart kjent for sin fruktbare jord, vann og skog, og for å være svært naturskjønt . Vest i Goodhue, var det flest norske ”settlere”. De første norske her  var ikke fra Holla, men snart kom de og gav navnet ”Holden Township”på nybyggerområdet. Senere ble navnet også valgt på menigheten og kirken . Denne Holdenkirken er vel mest kjent blant folk her på berget. ”Holden Academi” var en skole med høyere utdannelse. Den ble startet av menighetens første pastor Bernt Julius Muus i 1869, og varte bare noen få år. Senere ble tråden tatt opp igjen (1874), med nytt navn , og mange kjenner vel i dag St. Olaf College!Norwegians visiting Holden Church!
     Fra den første settlertiden fortelles det om en ”artig” episode i kampen om land. To brødre, Tøge og Henrik Nilsen Talla, opprinnelig fra Luster i Sogn hadde satt seg fore at de skulle ta en skikkelig jafs av dette nye landet. De utstyrte seg med et dokument som så tilstrekkelig offisielt ut og satte opp homesteadmerker med blant annet navnet Nilsen på, for å gjøre det klart at dette var okkupert land, - helt uten offisielt løyve! Til å håndheve dette kravet utstyrte den ene av brødrene seg med en fryktinngytende eikeklubbe,  og i et helt år virket dette utmerket. Men da en immigrantgruppe fra Telemark kom, anført av ”Storesvend” Nordgaarden, - ble det bråk. Sven hadde reist over større områder, og alle steder så han navnet Nilsen, så han skjønte at her var det ”ugler i mosen”. Dermed bestemte han og gruppen seg for å slå seg ned når de fant land som  de likte. Det varte ikke lenge før Tallabrødrene dukket mannsterke opp med klubba og skulle ”håndheve loven”. Enden på visa ble imidlertid at The Church today.Storesvend gikk berserk  og gav dem så kraftig med juling at de aldri mer prøvde seg på lignende ”streker”. Senere ble både Sven Nordgaarden og Tallabrødrene medlemer av Holden Menighet.
     Holden Menighet ble stiftet i 1856, og var den første norske menigheten i Goodhue. Noen fast prest hadde de ikke før pastor Muus kom, 3 år senere. Denne pastor Muus var en meget dyktig og iherdig mann, men også omstridt. Sin første gudstjeneste holdt han på gården til Ole O. Huset. Inntil den første kirken var ferdig i 1861, ble gudstjenestene holdt rundt om på gårdene. Blant navnene her er blant annet Briskemyr og  Nils Kvernodden. Andre Hollanavn  er Holtan, Halvor Huset og Kjøstol G. Næseth. Det var hit mange flyttet fra den første Holdenmenigheten i  Port Washington, Wisconsin.
     Området presten i menigheten skulle dekke var enormt stort, det blir sagt - omtrent som halve Danmark. På ett år reiste pastor Muus rundt 11000 km, med oksevogn, hest og vogn, eller delvis til og med til fots! På grunn av størrelsen ble menigheten etter hvert splittet Pastor Muus on one of his travels in his parish.opp i mindre enheter: Vang, Dale, Lands, Urland, Hegre, Moland, Gol og Hoff var navn med norsk klang. Pastor Muus ble også kjent for rettssaken mellom han og hans kone. Grunnen til rettssaken var bl. a. en arv som fru Oline mottok fra en norsk slektning. Etter norsk lov den gang, så hadde mannen eiendomsretten til midler som ektefellen fikk! Etter amerikansk lov derimot var ikke dette rett. Da Oline ikke fikk de pengene hun mente å ha krav på - så stevnet hun mannen for retten. Som en kan tenke ble det mye ufred i og rundt prestegården, og det hele endte med at prestefolket levde resten av livet hver for seg.
     Etter hvert ble den første kirken for liten, og i 1934 sto den nye kirken ferdig. Det er den en kan se i dag, hvis en reiser til Kenyon i Minnesota.