Holla Menighet  |     Hjemmeside         opp   Holden Church, the first church/den første kirken.   |   Norwegians visiting Holden Church!  --  Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen foran Holden Church, Kenyon.   |   Holden Church today / Kirken idag   |   Pastor Muus on one of his travels in his parish.    --  Pastor Muus i  kubberulle med oksespann.   |   Holden Church, seen from Cementary  -- kirken sett fra kirkegården   |   Pastor Muus memorial stone  --  Minnestein over pastor Muus.   |   Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen in front/foran Holden Church.   |   Entrance/Inngangspartiet.   |   The nameplate/Plakaten vist fram av Elin Bjørndalen.   |   Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen in front/foran Holden Church 2.   |   The westwindow  /  vindu mot vest.   |   The eastwindow  /  vindu mot øst.   |   Innside the church against west  --  Inne i kirken - mot vest.   |   Innside the church against east  --  Inne i kirken - mot øst.
Innside the church against east  --  Inne i kirken - mot øst.
Innside the church against east  -
-  Inne i kirken - mot øst.

Innside the church against east  --  Inne i kirken - mot øst.