Holla Menighet  |     Hjemmeside      ned   opp   Annabel Holt showing the Historymonter  --  Historiemonteren Holden - Mount Morris.   |   Nils Nilsen Haatvedt   |   The Church/Kirken i(n) Mount Morris.   |   Former parsonage in Mount Morris  --  Den tidligere presteboligen i Mount Morris.   |   5 pastors who has served the Holden Parish at the 100th Aniversary  --   |   Quilts for the Luth. World Relief  --  Lappetepper til inntekt for Den Lutherske Verdenshjelpen.   |   Alter og prekestol - Altar and pulpit.   |   Et av vinduene i kirken - One of the windows in the church   |   Historieavdelingen i inngangspartiet - The historic aerea of the entry way.   |   I dette glasskabinettet ligger gratulasjonsprotokollen fra Holla menighet i Norge til Holden Mt. Morris i USA - Within a glass cabinet you'll see this book from Holla Church in Norway.   |   Når du kommer inn i kirken vil du se disse bildene. Det store er av hr. og fru Nils Nisen Håtveit fra Holla - As you come in the church youll find these pictures
Nils Nilsen Haatvedt
Nils Nilsen Haatvedt

Nils Nilsen Haatvedt