Holla Menighet  |     Hjemmeside                             opp
5 pastors who has served the Holden Parish at the 100th Aniversary  -
-  5 prester som alle har hatt tjeneste i Mt.Morris ved 100-års jubileet.
5 pastors who has served the Holden Parish at the 100th Aniversary  -
-  5 prester som alle har hatt tjeneste i Mt.Morris ved 100-Śrs jubileet.