Linker:         North Sargent School District

    Under dette navnet eksisterte menigheten bare 2 år - til 1897, da den skiftet navn til Bergen evangelisk lutherske menighet. Hvorfor navnet Holden først ble valgt vites ikke.  Henry Svien, Michal Olsen og Georg A. Hagen er 3 av de opprinnelige medlemmene i menigheten. Det er ikke angitt hvor i Norge de kom fra. De andre 6 kom fra forskjellige steder i Norge, bl.a. Bergen. Et ektepar hadde tidligere bodd i Northfield - Minnesota, og kan muligens ha tatt med navnet derfra.