Linker:                Big Stone Lake Area       Big Stone National Wildlife Refuge
           Big Stone Lake near Beardsley.
     Denne menigheten I det sydvestre hjørnet av Minnesota har det vært vanskelig å få noe innformasjon om fram til nå. Men menigheten eksisterer fortsatt. Holden  Church - Beardsley,
the first church.Kirke ble bygd 1900, men ødelagt av en orkan i 1944.
To år etter var en ny kirke reist (øverst til høyre) og den er fortsatt i bruk.
     Etter diverse krumspring klarte jeg å finne telefonnummeret til kirken, og da jeg ringte det søndag formiddag (27 August i år) fikk jeg snakket med folk fra menigheten som skulle til gudstjeneste.
     Foreløpig har jeg ikke fått noe svar på om folk fra Holla satte navn på menigheten, men de fortalte at mange i området hadde sine forfedreHolden  Church - Beardsley, destroued by the tornado 1944 / ødelagt av en tornado i 1944. fra Norge. Ifølge O.M.Norlies bok ”Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 1843-1916” så var en av embetsmennene i menigheten Lars Bøe. Den samme mann er omtalt i Martin Ulvestads bok "Nordmændene i Amerika" som Lars Halvorsen Bøe fra Nedre Telemarken. Han kom til området ved Beardsley  i 1871, og var med da menigheten ble stiftet i 1885.