Klikk på bildene for å se dem i stort format.
The present Church -- Kirken i Colfax
First Church in Colfax -
- Første Kirke i Colfax.
First schoolhouse in Rynning Valley -
- Første Skolehus i Colfax.
Gunder Kinneys marker -
- Gunder Kinneys gravstein.
Colfax church-kirke 1.
Colfax church-kirke 2.
Colfax church-kirke 3.
Gunder and Thones markers -- gravsteiner.
Mr and Mrs Gunder Kinney.
Mary - descendant of Gunder Kinney below Oppsal farm in Norway, and husband Glenn Steinke  -
- Mary og Glenn Steinke, her fotografert nær hennes røtter, Oppsal i Valebø.
Gunder Kinneys marker again -
- Gunder Kinneys gravstein igjen.
Colfax church-kirke 4.
Colfax church-kirke 5.
( Foto fremskaffet av pastor Gary  Garnatz. )
    ”Den første norske Nybygger , som  slog  sig  ned  i  Nærheden  af  det  nuværende COLFAX, var OLE RUNNING,  efterHolden Church in Colfax today. hvem RUNNING VALLEY har faaet sit Navn. Han kom hertil sammen med GUNDER KINNEY Sommeren 1862 .  Running ,  som havde sin Familie med sig slog sig ned for godt, men Gunder Kinney reiste tilbage til Crawford Co. og kom først den følgende Sommer med sin Familie for at slaa sig ned her.”                         
    First ChurchSlik lyder innledningen til  Festskrift  for  Holden  Norsk  Evangelisk  Lutherske Menighet, 1864 - 1914.   -  Denne menigheten, nær byen Colfax, ligger i DUNN County, vest i Wisconsin. I  Martin Ulvestads   bok Nordmændene i Amerika står det at Ole Running var fra Skien , - og Gunder  Kinney fra Telemarken. Kinney School in Rynning Valley
     ”EIGHTEEN       MILE CREEK"  var menighetens første  navn,  og  den  ble stiftet 24. jan. 1864.  En  av  de  som  skrev  under  på  menighets -ordningen  stiftelsesdagen  var GUNDER  CHRISTENSEN  OPSAL fra Valebø  ( HOLLA I, side 786 ).   To av  brødrene hans,  Nils og Jon, hadde emigrert i 1843 og -44, mens Gunder reiste over i 1846 .  Disse  brødrene  var  også  innom HEART PRAIRIE ,  - og Gunder giftet seg her i 1852.  : broren  NILS  tok   navnet  NELSON   KINNEY.    I  1860  flyttet  brødrene  vestover i Wisconsin til Crawford  County ,  og siden reiste altså Gunder med familie  videre nordover til Eighteen Mile Creek.     Presten i menigheten idag ,  Gary  Garnatz,  skriver  i  et brev, at ingen av de gamle i menigheten husker Kinneyfamilien,  men noen av dem husker å ha hørt om Kinney skole i RUNNING VALLEY. Denne lå like ved huset der Gunder Kinney bodde.
GUNDER CHRISTENSEN OPSAL og kone.      Gunder og  kona  Thone  hadde  9 barn , hvorav  minst  3  levde  opp.   Sønnen Ole Gunder  var  en  av  tre  forfattere  til  festskriftet  i  1914 ,   og han visste sikkert hvorfor menigheten het Holden ,    - men siden flyttet Kinneys etterkommere vekk fra dette området.  Ole G Kinney ble for øvrig valgt inn i staten Wisconsins senat, men døde juledag 1921, før han fikk tatt sete der. Ved neste jubileum i 1939  er  det  ingen  som  lenger  vet  opphavet  til navnet på menigheten.  I det historiske skriftet til dette jubileet står det: ”På et møte 21. januar 1867 ble det vedtatt å gi menigheten navnet Holden.Gunder Kinneys marker.  -  Det ville være interessant å vite hvorfor dette navnet ble valgt, men de historiske kilder gir ingen forklaring på det”.
      I kirkebøkene står det bare at menigheten ønsket et nytt navn , og at av flere forslag var det Holden som ble valgt.  Gunder Kinney var aktivt med i menigheten , og det kan vel med temmelig stor sikkerhet  slåes  fast  at  det  var  han  som  fremmet  forslaget.  Dette  ble  da den fjerde menigheten som fikk sitt navn fra vår bygd!
      Menigheten  har  vokst  gjennom  årene. Dens offesielle navn er: Colfax Rural Lutheran Parish of the Evangelical Lutheran Church in America  og  er  en aktiv forsamling som idag eier 3 kirker: HOLDEN,  COLFAX  og NORTON.   Holden kirke , som er eldst , feiret sitt 100-årsjubileum  i  1978 .
      I det  nordøstlige  hjørne av kirkegården står en flott gravstøtte over Gunder Christensen Oppsal og hans Thone.
Han  var født i 1826, døpt i Romnes kirke, og gravlagt her i 1896. Her ligger også hans kone, en sønn med sin ektefelle og et barnebarn.
      Lite  tyder  på  at  det i dag er noen i denne menigheten som har røtter tilbake til vårt Holden,  men navnet var igjen plantet i den nye verden.