Klikk på bildene for å se dem i stor målestokk!
Drawing of the church of Muskego  --  Kirken i Muskego
Peder Jacobsen (Wærstadkåsa),
Wintertime  --  Kirken vinterstid.
Summertime-Muskego Church/Kirke-sommertid
Interior of the church - seen from the altar Interiøret i kirken - sett fra alterområdet.
                                   Luther Seminary in St. Paul.
The Church of Muskego

     Mange imigranter kom I den første tiden over Lake Michigan til Milwaukee-området. Her var det agenter som som fortalte om Muskegos fortreffelighet. Dette var det mange som "gikk på", mens virkeligheten var at stedet nærmest var et myrhol. De som kom dit ble etter hvert mange, ikke alle reiste videre. Blant dem som kom hit var brødrene Peder og Johannes Jacobsen fra Wærstadkåsa i Helgen.
     Da menigheten bestemte seg for å bygge et gudshus, var begge brødrene med på arbeidet. Peder var utdannet hjulmaker, og sto blant annet for dreiing av søylene i kirken. Han benevnes også noen steder som inspektør for byggingen.  Senere ble han menighetens første klokker.
Peder Jacobsen from Helgen, Norway
Peder Jacobsen,
from Wærstadkaasa.
    Fra innvielsen av kirken fortelles det at klokker Jacobsen  skred med stor verdighet frem til klokkerstolen for å lese inngangsbønnen , mens presten knelte for alteret. I "Chronicle of old Muskego" omtales han av Søren Bakke som "den pedantiske formann" (ant. formann i menighetsrådet).  Og i "A Chronicler of Immigrant Life" (Svein Nilsson  i Billedmagasin 1868-70) : " Som en av de mest prominente menn i Norway Township må nevnes Post-mester Peder Jacobsen". Husmannssønnene fra Helgen ( i Port Washington treffer vi også Nils og Tollef) ble til solide borgere i sitt nye fedreland.
Church in Winter
Kirken vinterstid.
Muskego Church
Muskego kirke -  i St.Paul.

    I 1866 bygde menigheten ny kirke, og den gamle ble solgt til nærmeste farmer, til uthus. Hjalmar R Holand , forfatter av  "De norske settlementers historie" forteller:
" Da Forfatteren i 1897 besøgte Muskego, blev han  ille berørt ved at finde, at denne ærværdige Kirke nu var brugt til Grisehus." Han henvente seg også til flere andre og resultatet var at kirken i 1904 ble kjøpt opp. Den ble demontert, og flyttet til det som i dag  heter Luther Seminary i St. Paul. Med på dette arbeidet var et av barnebarna til Johannes Jacobsen. Inne i kirken henger i dag bl.a. bildet av klokker Peder  Jacobsen.
Interior of M. Church
Interiøret i kirken - sett fra alterområdet.
Legg merke til ovnsrøret, som praktisk talt går rundt hele kirken! En ser her også søylene som Peder var mester for.

Summertime !Kirken fra Muskego slik den ser ut idag der den står på "Luther Seminary"s eiendom i St.Paul.