Klikk på bildene for å se dem i stor målestokk!
Marker on the Cemetary Gate - Merke på kirkegårdsporten.
More of Holden West Cemetary  --  mer av kirkegården i Port Washington
Markers in Holden West Cemetery - -  Div. gravsteiner på kirkegården i Port Washington.
Linker:               PORT WASHINGTON HISTORICAL SOCIETY                    PORT WASHINGTON CHAMBER OF COMMERCE
Port Washington WI

( Foto fremskaffet av Linda M. Nenn. )

    Byen Port Washington i Ozaukee County, ligger ved bredden av Michigansjøen,  ca. 40 km. nord for Milwaukee.  Hit kom brødrene  Nils og  Johannes Jacobsen (senere også Tollef)   med  familier og mor i 1844. Sammen med dem var også andre nordmenn. Mor til guttene var Anne Tollefsdatter, født Jøntvedt. Hun var enke etter Jacob Clausen på gården Wærstadkåsa i Helgen  (Holla 1, s.716), - idag står ingen hus igjen her. Nils Jacobsen var en åndelig lederskikkelse i menigheten, - og var også en av grunnleggerne. Han var en person med så stor klokskap at han ble rådspurt fra mange kanter, - og ikke bare av nordmenn.
Menighetens andre kirke     Pastor H. A. Stub, kjent fra Muskego, var i 1848 med  og startet opp menigheten i Port Washington. Den første kirken ble bygd sju år senere, -den ble også brukt som skole. Samtidig ble det anlagt egen kirkegård. Etter en stund oppsto det uenighet i menigheten om dåpen, og blant andre Jacobsenfamilien var med å danne en vestmenighet, som eksisterte i noen år. Her ble det også bygd et kombinert kirke- /skolehus, og i 1858 ble det anlagt
 en kirkegård på en av gårdene i  distriktet. Senere samlet de to fraksjonene seg igjen til en menighet, og den eldste kirken ble solgt.
     Presten O. H. Lee fra Chicago ble kalt til tjeneste i Holden i 1881. Det gjorde de sammen med "Our Saviours Church" (Vår Frelsers Kirke) i selve byen Port Washington. For dette betalte Holden 100 dollar i året, resten - 500 dollar betalte den andre menigheten. Lee skulle da forrette 8 vanlige formiddagsmesser på søndag , samt annendag i de store høytidene, -Kristi himmelfartsdag og høsttakkefest. Det var først dette året at de offisielt tok navnet HOLDEN Menighet.  
      I 1885 bygde menigheten igjen en ny kirke, den kostet 1278 dollar. Da var den gamle i så dårlig forfatning at de bare fikk 20 dollar for den! Eget skolehus ble også bygd. Kirkens kvinneforening , "The Ladies`Aid", var kanskje den som bidro  mest til å opprettholde menighetens økonomi, for her var ingen statlige midlerHolden Cemetary in Port W. å sette inn. Etter hvert flyttet så mange norske familier vekk fra området, at menigheten ble vedtatt nedlagt i 1910.
     Bortsett fra de relativt få norske familiene som slo seg ned i og rundt byen, så kom de fleste immigrantene her fra Luxemburg og Belgia. Disse kom senere enn nordmennene,      men i mye større antall. I dag er det derfor nesten ingen som har hørt om en norsk koloni her, - heller ikke vet de hvorfor en av gatene i Port  Washington heter "HOLDEN STREET"! Kirken ble solgt i 1916, - revet og  bygd om til låve. Skolen var derimot i byens eie og i bruk frem til 1961, da den ble solgt og omgjort til bolighus.
     Kirkegårdene eksisterer fortsatt! Den eldste, nærmest byen, er i noe dårlig stand, mens den nyeste blir stelt og er i flott stand.   "Holden kirkegård - et fredens sted" står det skrevet på plaketten på gjerdet, og på støttene innenfor finner en igjen navnene til de gamle Hollasokninger og andre immigranter.

Marker on the Cemetary Gate - Merke på kirkegårdsporten.