Make your own free website on Tripod.com
Holla Menighet  |     Hjemmeside                             opp
Alter og prekestol - Altar and pulpit.
Alter og prekestol -
 Altar and pulpit.