Make your own free website on Tripod.com
Holla Menighet  |     Hjemmeside                             opp
Holden West Cemetery with namelabel - kirkegården med navneplaten.
Holden West Cemetery with namelabel - med navneplaten.